Tylko u Nas jak zlecić outsourcing środowiskowy w 12 dni!

artnerstwo KOBIZE i BDO pozwala firmom na przesyłanie danych o wytwarzanych odpadach w czasie rzeczywistym i otrzymywanie natychmiastowych cyf

Tylko u Nas jak zlecić outsourcing środowiskowy w 12 dni! obsługa w zakresie ochrony środowiska

Wytwórcy odpadów są zobowiązani do zgłaszania

Dzięki tej technologii firmy mają jedną platformę do zgłaszania lub konsultowania swojego stanu ochrony środowiska.
Partnerstwo KOBIZE i BDO pozwala firmom na przesyłanie danych o wytwarzanych odpadach w czasie rzeczywistym i otrzymywanie natychmiastowych cyf